ชื่อไทย : แคฝรั่ง
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : Madre de Cocoa/ Quick Stick
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-10 เมตร ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม 
ใบ :
ใบ  ประกอบแบบขนนก เรียงตัวแบบสลับ มีใบย่อย 6-10 ใบ ขนาด กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน 
ดอก :
ดอก ออกเป็นช่อที่ซอกใบและตามกิ่งแก่ ดอกย่อยสีขาวอมชมพู-ม่วง 
ผล :
ผล เป็นฝักรูปร่างแบนยาว มีกลีบเลี้ยงเจริญร่วมด้วย เมล็ด รูปไข่แบน สีดำ มี 3-8 เมล็ด
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิงหาคม สิ้นสุดระยะติดผล : ตุลาคม

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบขึ้นได้ทั่วไป มีถิ่นกำเนิด เขตร้อนของทวีปอเมริกา
การกระจายพันธุ์ อินเดีย
 มาเลเซีย อเมริกาใต้ แมกซิโก โคลัมเบีย เวเนซูเอลา และแถบทะเลแคริเบียน
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและมีดอกที่สวยงาม
การปลูกและการขยายพันธุ์ :

เติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด

ขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง ปักชำ และเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ดอกสวยงามรากมีไนโตรเจนสูง ใบ ใช้ทำปุ๋ย

ดอก รับประทานโดยปรุงเป็นอาหาร และใช้ปลูกเป็นร่มเงาให้แก่ต้นชา กาแฟ พริกไทย
แหล่งอ้างอิง : ชูศรี ไตรสนธิและปริทรรศน์ ไตรสนธิ 2547. พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. นันทกานต์กราฟฟิค การพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554